Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Vrije toegang -------------------- De OR als navigator van de bestuurder -------------------
Databank MZ en www.or.nl De metafoor van de autorally
Je kan de zittingsperiode van een ondernemingsraad vergelijken met het rijden van een autorally die uit meer etappes bestaat.áElk nieuw onderwerp dat de ondernemingsraad bij de kop pakt is een etappe.
Databank MZ en www.or.nl De ambities van de Navigator werkmethode
De Navigator werkmethode belooft heel wat. Hier leest u wat de tien belangrijkste ambities zijn. Wat u met de werkmethode kunt bereiken.
Databank MZ en www.or.nl De kernpunten van de Navigator werkmethode
De Navigator werkmethode samengevat in acht kernpunten.
Databank MZ en www.or.nl Samenvatting van de artikelen over de Navigator werkmethode
Samenvatting van alle artikelen
Databank MZ en www.or.nl Routekaart
De Navigator Werkmethode vergelijkt de zittingsperiode van de ondernemingsraad met een autorally. Deze rally is grafisch weergegeven op de routekaart. De routekaart biedt een compleet overzicht. van alle onderdelen van de methode. Als pdf-bestand.
Vrije toegang -------------------- Werken met toetsingspunten -------------------
Databank MZ en www.or.nl Wat toetsingspunten zijn en waarom ze belangrijk zijn in de medezeggenschap
Een toetsingspunt is een norm waarmee u plannen en besluiten van uw bestuurder beoordeelt. Als u toetsingspunten al in een vroeg stadium inzet in de medezeggenschap, dan krijgt u de informatie die u nodig heeft, en be´nvloedt u de plan- en besluitvorming van uw directie. Toetsingspunten zijn daarom instrumenten waarmee u effectief medezeggenschap kunt uitoefenen.
Databank MZ en www.or.nl De drie soorten toetsingspunten
We onderscheiden in de Navigator werkmethode drie soorten toetsingspunten: namelijk die gaan over:de inhoud van de plannen / het voorgenomen besluit zelf; het proces van de plan- en besluitvorming; en de wettelijke en strategische positie van de ondernemingsraad in de medezeggenschap.
Databank MZ en www.or.nl Waarom u de medezeggenschap beter niet kunt beginnen met het stellen van vragen
In plaats van te beginnen met het stellen van vragen, begint u in de Navigator werkmethode met het formuleren van (voorlopige) toetsingspunten. En u zet deze in bij de medezeggenschap. Daarmee komt u direct tot de kern van de zaak als vertegenwoordiger van het personeel: uw criteria, uw toetsingspunten bij plannen en besluiten van de directie. Dat geeft een geweldige tijdwinst. U bent samen met de bestuurder aan het zoeken en het bouwen. De Navigator werkmethode is daarom een efficiŰnte manier voor het uitoefenen van medezeggenschap.
Databank MZ en www.or.nl De rol managementinformatie bij de formulering van toetsingspunten
U kunt beter beginnen met het formuleren van toetsingspunten, dan met het opvragen van informatie over de plannen van de directie. Wat die toetsingspunten heeft u nodig om te weten welke informatie relevant voor u is en niet omgekeerd.
Databank MZ en www.or.nl Welke managementinformatie minimaal nodig is om aan de slag te gaan
U hoeft om te beginnen met het formuleren van toetsingspunten alleen globale informatie op te vragen over de fase van de plan/besluitvorming; over de soort soort maatregel en wie er naar verwachting door getroffen zijn. Dan kunt u al op een rijtje gaan zetten met welke criteria u de plannen wilt beoordelen. Natuurlijk is dat nog maar een eerste benadering. Maar gaandeweg zult u de criteria uitbreiden en aanscherpen.
Databank MZ en www.or.nl Minder invloed als u op het niveau van de oplossingen opereert
De kans op meningsverschil en conflicten is groter naarmate u meer op het niveau van oplossingen opereert en mindere op het niveau van criteria.
Databank MZ en www.or.nl Meer invloed door in te steken op het tactische niveau
Naarmate uw directie verder in de besluitvormingstrechter komt, ligt de oplossing voor een probleem meer vast, en wordt de mogelijkheid tot het aanbrengen van wijzigingen (en be´nvloeding) minder. Op het tactische niveau (vaststellen van de criteria voor oplossingen) kunt u met de medezeggenschap insteken zonder dat u zich hoeft bezig te houden met probleemstelling en doelstelling van het management (het strategisch niveau), en zonder dat de oplossingen al vastliggen. Soms zult u toch naar het strategische niveau moeten schakelen.
Databank MZ en www.or.nl Het gevaar van BOB in de besluitvorming van de ondernemingsraad
De toepassing van het BOB-model in de besluitvorming van de ondernemingsraad leidt tot nodeloze verwarring over wat in de drie fasen moet worden besproken, kost te veel tijd en inspanning, en, verleidt de ondernemingsraad tot het formuleren van oplossingen, die een bron zijn van verschil van mening of zelfs conflicten met de bestuurder. Versie: 20170625

 

© OR.nl 2000-