Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Databank MZ en www.or.nl Hoe ziet een optimale medezeggenschapstructuur eruit?
Welke combinatie van medezeggenschapsorganen is de beste? Een ondernemingsraad met OC's? Een gezamelijke ondernemingsraad? Een COR of GOR met ondernemingsraden? Er zitten voor- en nadelen aan elke structuur. Versie: 20200612
Databank MZ en www.or.nl Toetsingscriteria (nieuwe) medezeggenschapstructuur
De belangrijkste zaken waar u aan kunt denken bij aanpassing van de medezeggenschapstructuur of instelling van een medezeggenschapsorgaan in uw onderneming. Versie: 20160313
Vrije toegang Keuze voor medezeggenschapsstructuur
Korte checklist met vragen en aandachtspunten. Als Word-bestand.
Vrije toegang Ondernemingsraad of PVT
Ook een kleine onderneming kan besluiten tot de oprichting van een ondernemingsraad in plaats van een PVT. Met een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen OR en PVT. Versie: 20200529
Databank MZ en www.or.nl Schema met voorschriften voor het instellen van een medezeggenschapsorgaan
Schematisch overzicht van de voorschriften voor het instellen van een Personeelsvergadering, een Personeelsvertegenwoordiging en een Ondernemingsraad. Met verwijzing naar de relevante artikelen van de Wet op de ondernemingsraden. Versie: 20200612
Databank MZ en www.or.nl Gemeenschappelijke ondernemingsraad (toelichting artikel 3 WOR)
Twee ondernemingen van ťťn ondernemer kunnen als ze samen meer dan 50 personeelsleden hebben een gezamenlijke ondernemingsraad oprichten als dat zinvol is. Versie: 20181110
Vrije toegang Eťn gemeenschappelijke or of aparte raden?
LET OP: klik eerst op de link ``Verwijder frames or.nl``. Daarna is de webpagina zichtbaar. Uitleg van artikel 3 van de WOR aan de hand van een praktijkcasus. xx
Databank MZ en www.or.nl Verplichting via CAO; vrijwillige ondernemingsraad (toelichting artikel 5a WOR)
Een CAO of ambtenaren-reglement kan nadere regels stellen voor de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. Een onderneming die niet aan de instellingscriteria voldoet kan vrijwillig overgaan tot de instelling van een ondernemingsraad. v
Vrije toegang -------------------- Nieuwe aanpak van MZ (voorbeelden en adviezen) -------------------
Vrije toegang Van kern naar ondernemingsraad naar adaptief medezeggenschapsrecht
Artikel over de historische ontwikkeling van medezeggenschap in Nederland. xx
Vrije toegang Neemt initiatief
Website die rijksambtenaren de mogelijkheid biedt eigen ideeŽn te plaatsen en te reageren op de ideeŽn en initiatieven van anderen. Een soort ideeŽnbus dus, maar dan moderner.
Externe linken Ondernemingsraad in een kernachtig jasje
LET OP: klik eerst op de link ``Verwijder frames or.nl``. Daarna is de webpagina zichtbaar. Kan de vormgeving en structuur van de medezeggenschap simpeler, waardoor er meer slagkracht ontstaat voor de ondernemingsraad?
Vrije toegang De Navigator werkmethode
Ja het is mogelijk om in dezelfde tijd veel meer van de medezeggenschap te maken. De Navigator werkmethode is een absolute doorbraak. Een must voor elke OR, OC of PVT.
Externe linken Nieuwe medezeggenschap
Hoe nieuw is de vernieuwing eigenlijk en leggen we met alle vernieuwingsdrang de medezeggenschap niet lam?
Externe linken De ondernemingsraad in netwerkstijl
You Tube filmpje over medezeggenschap in netwerkorganisaties.
Externe linken Taken en werkprogramma Commislsie Bevordering Medezeggenschap van de SER (CBM) 2013
Taken die de SER via deze commissie op zich wil nemen om de medezeggenschap te bevorderen.
Vrije toegang -------------------- Onderzoek, analyse en debat -------------------
Externe linken Verliest de medezeggenschap aansluiting?
Onderzoek naar de medezeggenschapsstructuren in hedendaagse ondernemingen. Juni 2007. Als pdf-bestand.
Externe linken De bestuurder stuurt met de ondernemingsraad
Onderzoek naar de succes en faalfactoren in de rol van de bestuurder bij het benutten van medezeggenschap in de besturing van de organisatie. Juli 2007
Vrije toegang -------------------- Naleving WOR -------------------
Vrije toegang Naleving van de Wet op de ondernemingsraden
Stand van zaken 2018. Eindrapport. 5 maart 2018. Als pdf-bestand.

 

© OR.nl 2000-