Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Vrije toegang Waarom een ondernemingsraad oprichten?
Het komt de kwaliteit van de besluitvorming ten goede en bevordert de motivatie onder het personeel. Versie: 20200529
Vrije toegang Hoe moet je beginnen?
Formeel maakt de werkgever de eerste stap maar in de praktijk komt het initiatief meestal van werknemers. Versie: 20200529
Vrije toegang De taken van de voorbereidingscommissie
De voorbereidingscommissie maakt een aantal keuzen voor de inrichting van de ondernemingsraad en stelt het voorlopig reglement op. Versie: 20200529
Vrije toegang OR of PVT?
Vergelijking van bevoegdheden. Versie: 20200529
Databank MZ en www.or.nl Doelstelling en personeelsomvang (toelichting artikel 2 WOR)
Criteria voor verplicht instellen van de ondernemingsraad en doel van de ondernemingsraad: namelijk in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Versie: 20181110
Vrije toegang Wat komt er te staan in het voorlopig reglement?
In het voorlopig reglement worden de keuzen ten aanzien van de inrichting en verkiezing van de ondernemingsraad of PVT vastgelegd. Versie: 20200529
Vrije toegang Kiesstelsels
De OR-verkiezingen kunnen plaatsvinden middels het personenstelsel of het lijstenstelsel. Daarnaast kunnen er al dan niet kiesgroepen worden ingesteld. xx
Vrije toegang Lijstenstelsel
Het principe van een lijstenstelsel is gebaseerd op een systeem, waarbij individuen zich verenigen op een gezamenlijke lijst. Bij de verkiezingen brengt de kiezer één stem uit. De zetels worden toegekend aan de lijst. xx
Vrije toegang Informatievoorziening en promotie onder het personeel
Omdat de ondernemingsraad of PVT wel moet gaan leven. Versie: 20200529
Vrije toegang Informatie en documentatie over medezeggenschap en de ondernemingsraad
Verwijzing naar informatie elders op deze website. Versie: 20200529
Vrije toegang Inhoudsopgave Wet op de ondernemingsraden (WOR)
Vrije toegang Ondernemingsraad en de SER
Wat de Bedrijfscommissie van de SER moet weten van een ondernemingsraad .
Vrije toegang Zittingsduur
De zittingsduur van de OR is bij reglement geregeld en mag volgens de wet twee, drie of vier jaar bedragen. Verlenging van de zittingstermijn is volgens de wet niet mogelijk. xx
Vrije toegang Veelgestelde Vragen SER
Over allerlei zaken die te maken hebben met: de instelling van een OR, bedrijfscommissies en certificering van opleidingsinstituten. xx
Vrije toegang Bereik uw doel met betrokken medewerkers
Deze handreiking gaat over de meerwaarde die het betrekken van medewerkers bij de onderneming kan hebben in de vorm van een medezeggenschapsorgaan. Hij is geschreven voor ondernemers met een onderneming
Vrije toegang Instellen OR of PVT
Samenvatting van de wettelijke plicht tot het instellen van een ondernemingsraad of PVT. xx
Vrije toegang -------------------- Ontheffing instelling ondernemingsraad -------------------
Vrije toegang Werknemerszelfbestuur zonder ondernemingsraad
Een ondernemingsraad is niet verplicht indien bij werknemerszelfbestuur werknemers statutair vergelijkbare rechten hebben als op grond van de WOR..
Vrije toegang Ontheffing OR-plicht
Ontheffing kan worden verleend indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van de wet in de weg staan. xx

 

© OR.nl 2000-