Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Databank MZ en www.or.nl Welke FinanciŽle documenten zijn voor de OR van belang?
Als de ondernemingsraad (of financiŽle commissie van de ondernemingsraad) de financiŽle gang van zaken in de onderneming of instelling nauwgezet wil volgen dient hij vast te stellen op welke momenten de genoemde onderdelen op de agenda van de directie staan. Op basis van inzicht in deze zich jaarlijks herhalende cyclus kan de ondernemingsraad bepalen wat de optimale momenten zijn om invloed uit te oefenen. Versie: 20200605
Databank MZ en www.or.nl Op welke financiŽle informatie hebben wij recht
Informatierecht ten aanzien van financiŽle inlichtingen en gegevens.
Databank MZ en www.or.nl Voorbeeld instellingsbesluit vaste commissie financiŽle zaken
Voorbeeld instellingsbesluit vaste financiŽle commissie van de ondernemingsraad.
Databank MZ en www.or.nl Gegevens over het financieel-, economisch- en milieubeleid (toelichting artikel 31a WOR)
Tenminste tweemaal per jaar monderling of schriftelijk informatie over de werkzaamheden en resultaten van de onderneming in het afgelopen tijdvak (in het bijzonder ten aanzien van adviesplichtige onderwerpen). De jaarrekening en het jaarverslag in de Nederlandse taal. Bij een groep van ondernemingen: de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. De bijdrage van de onderneming in het gezamenlijk resultaat van de (groep van) ondernemingen. Ten minste twee maal per jaar mondeling of schriftelijk over de verwachtingen ten aanzien van werkzaamheden en resultaten (in het bijzonder ten aanzien van adviesplichtige onderwerpen). Het meerjarenplan, de begroting (of samenvatting daarvan) met toelichting. Indien van toepassing: het milieu jaarverslag. Versie: 20200309
Externe linken Wat zeggen de cijfers?
Interessante punten, die de ondernemingsraad aan de orde kan stellen in het overleg met de bestuurder. Als pdf-bestand.
Databank MZ en www.or.nl Model toetsingspunten bij de begroting
Een groot aantal punten waaraan de begroting moet voldoen en die van belang kunnen zijn bij de bespreking van de begroting. Versie: 20170907
Vrije toegang Besluit verstrekking financiŽle informatie aan ondernemingsraden 1985
Voorschriften voor het verstrekken van financiŽle informatie aan ondernemingsraden van een Gemeente; Niet-commerciŽle stichting of vereniging; Maatschap; Vennootschap onder firma, en Commanditaire vennootschap.
Vrije toegang Begroting / meerjarenplan
Wat het is en de rechten van de ondernemingsraad. xx
Databank MZ en www.or.nl Onze onderneming is slecht bij kas. Wat is daar op korte termijn aan te doen?
Als de liquiditeit van uw bedrijf onvoldoende is, kan uw bedrijf onvoldoende zekerheid bieden aan de leveranciers en zullen banken minder snel lenen. Lees hoe de onderneming deze gevaarlijke ontwikkeling kan keren. Versie: 20200606
Databank MZ en www.or.nl Hoe moet je kostenbesparingsmaatregelen, bezuinigingen en efficiency-maatregelen beoordelen (Checklist)
Een opsomming van tientallen mogelijke kostenbesparings- en bezuinigingsmaatregelen en hoe de ondernemingsraad daarover kan adviseren. Versie: 20200516
Databank MZ en www.or.nl Adviesbevoegdheid bij een investering?
Volgens de WOR en hoe je als ondernemmingsraad vroegtijdig betrokken kunt zijn in de plan- en besluitvorming. Versie: 20200518
Vrije toegang Investering
Wat een belangrijke investering in het adviesrecht is. xx
Databank MZ en www.or.nl Wanneer is een investering financieel-economisch verantwoord?
Wanneer een investering belangrijk is en dus adviesplichtig. Plus een beschrijving van drie methoden om te beoordelen of een investering financieel-economisch verantwoord is. Versie: 20200606
Vrije toegang Krediet aantrekken
Samenvatting van de wettelijke rechten van de ondernemingsraad. xx
Externe linken Bijzonder beheer bij banken
hoe banken hun krediet aan ondernemingen beheren. Met name als het slecht gaat bij de onderneming.
Databank MZ en www.or.nl Is de schuldenlast van onze onderneming niet te groot?
De financiering van ondernemingen is zelden optimaal. Ongelukkige financieringsconstructies kunnen soms lang in stand blijven. Ze krijgen soms pas aandacht als het al te laat is, en de onderneming failliet dreigt te gaan. Versie: 20200606
Vrije toegang Krediet verstrekken
Samenvatting van de wettelijke rechten van de ondernemingsraad. xx
Externe linken Cashmanagement in de organisatie
Hoe een goed cashmanagement van de onderneming eruit kan zien.
Vrije toegang Jaarrekening
Wat het is. Wat er globaal in moet staan en de informatierechten van de ondernemingsraad. xx
Vrije toegang Vergelijking IFRS en Nederlandse wet- en regelgeving
Een gedetailleerde vergelijking tussen de Nederlandse financiele wetgeving en de International Financial Reporting Standards (IFRS). xx
Externe linken Bedrijfseconomische begrippen
Overzicht van bedrijfseconomische begrippen.
Externe linken Bedrijfseconomische modellen
Overzicht van bedrijfseconomische modellen.
Externe linken Beurskoersen
Koersen van diverse beursen, nieuws en analyses.
Databank MZ en www.or.nl Adviesbevoegdheid bij de aankoop van een gebouw
De aankooop van een gebouw is adviesplichtig wanneer het een belangrijke investering betreft of samenhangt met wijziging van de vestigingsplaats.
Vrije toegang Sjabloon financieel overzicht (Openbaar Archief)
Excelbestand met een invulschema voor alle belangrijke financiele gegevens van het ondernemingsbudget en -resultaat. Dit document ontvangt u gratis onder voorwaarde dat u een nieuw document aanbrengt. Versie: 20200223xx
Externe linken Jaarverslagen van Nederlandse bedrijven op het internet
Ook milieujaarverslagen.
Vrije toegang Jurisprudentie Investering
xx
Vrije toegang Jurisprudentie Verstrekken van krediet
xx
Vrije toegang Accountancy
Startpagina net alles over accountancy. xx
Vrije toegang Samenvatting aandachtspunten financieel beleid
Overzicht van onderwerpen die van belang zijn bij een analyse van het financiŽel beleid van de onderneming. Samenvattende aantekeningen bij een cursus..Als Wordbestand. Dit document ontvangt u gratis onder voorwaarde dat u een nieuw document aanbrengt. Versie: 20191116xx

 

© OR.nl 2000-