Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Vrije toegang SZW - dossier werkstijden
De Arbeidstijdenwet stelt regels voor arbeids- en rusttijden met het oog op veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarnaast heeft de wet ook tot doel om het voor werknemers makkelijker maken om werk te combineren met zorgtaken en/of andere verantwoordelijkheden die zij buiten het werk hebben. Naast de Arbeidstijdenwet bestaan het Arbeidstijdenbesluit en het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Hierin zijn aanvullingen en uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet opgenomen. xx
Vrije toegang Arbeidstijdenwet
Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden. De meest actuele versie bij overheid.nl. LET OP: klik op de button "Doorgaan", als die in beeld komt. xx
Vrije toegang Toelichting arbeidstijdenwet
Uitleg van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.. Als pdf-bestand. xx
Vrije toegang De arbeidstijdenwet
Alles over de arbeidstijdenwet..
Externe linken Arbeidstijdenwet: taken en bevoegdheden OR
Overzicht van de wet en regelgeving.
Vrije toegang The Working Hours Act
There are regulations for how many hours per day people may work and when someone is entitled to a break. These regulations are included in the Working Hours Act and the Working Hours Decree.. Government brochure. Information for employers and employees. As pdf-file. xx
Vrije toegang Vereenvoudigde Arbeidstijdenwet (ATW)
De vereenvoudigde Arbeidstijdenwet bevat minder regels en ruimere normen en is van kracht vanaf 1 april 2007. Een belangrijke vereenvoudiging is het afschaffen van het dubbele normstelsel van de standaard- en overlegregeling. De ATW bevat per 1 april 2007 één normstelsel waarbinnen de arbeids- en rusttijden en de (nacht)diensten liggen. xx
Externe linken Samenvatting arbeidstijdenwet
Als pdf-bestand.
Vrije toegang Arbeidstijdenbesluit
Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden. De meest actuele versie bij overheid.nl. LET OP: klik op de button "Doorgaan", als die in beeld komt. xx
Vrije toegang Werktijdregeling
Wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad en verhouding tot de CAO. xx
Vrije toegang Deeltijd: de Wet aanpassing arbeidsduur
Werknemers mogen de werkuren uit het arbeidscontract uitbreiden of verminderen. Zonder opgaaf van redenen. Dit recht is vastgelegd in de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Hoe beoordeelt u een dergelijk verzoek en kan het worden geweigerd? Dit zijn de rechten en plichten. xx
Vrije toegang Wet Arbeid en Zorg
Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg). De meest actuele versie bij overheid.nl. LET OP: klik op de button "Doorgaan", als die in beeld komt. xx

 

© OR.nl 2000-