Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Vrije toegang -------------------- Arbeidstijden en rusttijden en het instemmingsrecht in de WOR -------------------
Vrije toegang Werktijdenregeling
Wat er onder valt. De samenloop met andere wetten en de verhouding tot de CAO. xx
Vrije toegang -------------------- Arbeidstijden en rusttijden Algemeen -------------------
Vrije toegang Wat als mijn werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt?
De werknemer moet er in eerste instantie zelf op letten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en nachtarbeid niet worden overschreden. Maar de ondernemingsraad heeft ook als taak dat de wet goed wordt nageleefd. xx
Vrije toegang -------------------- Flexibiliteit en jaarurensystematiek -------------------
Externe linken Tussen flexplek en jaarurensystmeatiek
Een overzichtsartikel over vormen van lexibilisering in relatie tot werktijden. Als pdf-bestand.
Externe linken Jaarurensystematiek
Deze folder is door CAO-partijen in de gehandicaptenzorg ontwikkeld om medewerkers te informeren over de wijzigingen die de invoering van de JUS met zich meebrengt. als pdf-bestand.
Vrije toegang --------------------flexibel roosteren -------------------
Vrije toegang -------------------- Vakantieregeling en het instemmingsrecht in de WOR -------------------
Vrije toegang Vakantieregeling
Wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad bij een vakantie- of verlofregeling. xx
Vrije toegang Jurisprudentie Vakantieregeling
xx
Vrije toegang -------------------- Vakantie en verlof overig-------------------
Externe linken Vakantierechten-1
Alle wettelijke regelingen rond vakantie tot in detail uitgelegd.
Vrije toegang Feestdagen
Wat zijn de feestdagen in nederland? xx
Externe linken Vakantiedagen
De regels omtrent vakantiedagen samengevat.
Vrije toegang Levensloopregelingen, sparen voor verlof
Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Het is in beginsel een individuele zaak voor werknemers, maar collectieve regelingen zijn evengoed mogelijk. En bij die laatste regelingen speelt de ondernemingsraad een rol. xx
Vrije toegang -------------------- Overig -------------------
Vrije toegang Deeltijdwerk
Rol van de ondernemingsraad bij de toepassing van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) en het instemmingsrecht. xx
Externe linken Arbeid en zorg discussie
Uitgebreide verslag over de Internetdiscussie Combinatie van Arbeid en Zorg
Externe linken Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg
De verschillende verlofregelingen in schema. Als pdf-bestand
Vrije toegang Zwangerschap en Werk
Feiten en achtergronden. xx
Vrije toegang Ouderschapsverlof
Wettelijke verlofregelingen. xx

 

© OR.nl 2000-