Zoek:
 Databank MZ en interne pagina's www.or.nl Databank MZ
 Externe linken Externe linken
 Vrije toegang Vrije toegang

     
Vrije toegang -------------------- RI&E -------------------
Databank MZ en www.or.nl Welke rol speelt de OR bij de opstelling van een RI&E?
Het doel van een RI&E; de medezeggenschap van de ondernemingsraad; de totstandkoming van de RI&E en het Plan van aanpak; de keuze van de methode voor de ontwikkeling van RI&E en Plan van aanpak; de uitvoering van de RI&E en het concept RI&E-rapport; het opstellen van het Plan van aanpak; de toetsing van de RI&E, inclusief het Plan van aanpak, door de Arbodienst; bewaking van de voortgang en actualiteit van de RI&E; tips . Versie: 20090306
Databank MZ en www.or.nl Hoe moet een risico-evaluatie worden aangepakt?
Op welke wijze de zwaarte van een arbo-risico wordt bepaald. Methoden voor kwantificering van de risico's als voorbereiding op prioriteitstelling in het Plan van aanpak. Bekeken vanuit de optiek van de ondernemingsraad / VGWM-commissie. Versie: 20090306
Vrije toegang -------------------- Arbodienstverlening -------------------
Databank MZ en www.or.nl Bevoegdheid bij keuze van deskundige bijstand (arbodienstverlening)
De ondernemer is op grond van de Arbowet, voor een aantal arbo taken verplicht deskundigen in te schakelen: dat is de zogenaamde deskundige bijstand. Die kan de ondernemer met schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad zelf organiseren (maatwerkregeling). Of met instemming van de ondernemingsraad aan de arbodienst overlaten (vangnetregeling).
Vrije toegang Arbodienstverlening
Wettelijke plichten van de werkgever en wetelijke rechten van de ondernemingsraad. xx
Databank MZ en www.or.nl Hoe beoordeel je het contract met de arbodienst?
Als de ondernemer niet zelf de deskundige bijstand wil organiseren moet de organisatie een arbodienst inhuren (vangnetregeling). Maar welke? U heeft hierover instemmingsrecht. De tekst bevat 7 aandachtspunten. Ook wat u moet doen als u niet instemt. Inclusief tips en link naar checklist. Versie: 20090306
Vrije toegang -------------------- Preventiemedewerker -------------------
Vrije toegang Interne preventiemedewerker
Deze tekst gaat over de taken van de preventiemedewerker, waar de ondernemingsraad op moet letten bij de aanstelling van deze fucntionaris, en over de verhouding tot de Arbo/co÷rdinator. xx
Vrije toegang Quickscan Preventiemedewerker
Met deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico's een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker voor uw bedrijf. xx
Externe linken Deskundige bijstand bij algemene preventietaken
Over de positie, taak en de bevoegdheden van de preventiemedewerker en de relatie met de ondernemingsraad. Als Word-bestand.
Vrije toegang -------------------- OR en regels over privacy -------------------
Vrije toegang OR en privacy
boek. xx
Externe linken Privacy en personeel
Waar de ondernemingsraad op letten moet als het gaat om het verzamelen, bewaren, gebruiken, beveiligen en verstrekken van gegevens van uzelf en uw collega's. Als pdf-bestand.
Vrije toegang Taken van de Auroriteit Persoonsgegevens (CBP)
Korte beschrijving van de taken van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). xx
Vrije toegang Autoriteit persoonsgegevens
Alles op het gebied van bescherming van de privacy xx
Vrije toegang -------------------- -------------------
Vrije toegang > Zie ook: checklists: onderwerp Arbo
Vrije toegang > Zie ook: modeldocumenten: onderwerp Arbo

 

© OR.nl 2000-