De Organisator

Gids in medezeggenschap

Logo or.nl  de Organisator met
  • toelichting op de Wet op de ondernemingsraden, 
  • artikelen,  checklists, modeldocumenten, quick-scans en stroomschema's voor de OR.

Gedeeltelijk vrij toegankelijk en voor een deel toegankelijk voor abonnees..
 

het Openbaar archief met

  • honderden gratis te downloaden documenten voor de OR.

Het Openbaar archief is vrij toegankelijk.