De Organisator

Gids in medezeggenschap

Logo or.nl

 de Organisator met toelichting op en uitleg over:

  • de Wet op de ondernemingsraden,
  • Reorganisatie en fusies/overnames,
  • Verkiezingen van de ondernemingsraad,
  • oprichting van een ondernemingsraad,
  • de Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en pvt.

En talloze artikelen en online hulpmiddelen over andere onderwerpen die te maken hebben met de medezeggenschap van de ondernemingsraad en pvt., 

Gedeeltelijk vrij toegankelijk en voor een deel toegankelijk voor abonnees..
 

het Openbaar archief met:

  • honderden gratis te downloaden documenten voor de ondernemingsraad en pvt.

Het Openbaar archief is vrij toegankelijk.