De Organisator

Gids in medezeggenschap

Logo or.nl  In de Organisator vindt u:
  • een gedetailleerde toelichting op de Wet op de ondernemingsraden, 
  • diepgravende artikelen over alle belangrijke aspecten van het OR-werk,
  • honderden checklists, modeldocumenten, quick-scans en stroomschema's,
  • en nog veel meer informatie, documentatie, vraagbaken en verwijzingen,

Gedeeltelijk vrij toegankelijk en voor een deel toegankelijk voor abonnees.
Gedeeltelijk geschreven in eigen beheer en gedeeltelijk voor u verzameld op het internet.

De Organisator is de gemoderniseerde versie van or.nl en is continue in ontwikkeling.
 

In het Openbaar archief vindt u:

  • honderden gratis te downloaden documenten over alle aspecten van de medezeggenschap door ondernemingsraad en PVT
  • deze zijn in het archief gedeponeerd door OR- en PVT-leden,

Het Openbaar archief is vrij toegankelijk.